ให้โอวาทและแสดงความยินดี ในการบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ดร.ธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี ในการบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ซึ่งกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวเข้ารายงานตัวและเลือกสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมเทพารักษ์ อาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy