กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสอนด้วยใจให้น้องเก่ง (English with Love for the Young) ครั้งที่ 13


ในวันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาววราภรณ์ เริกวารินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา และนายสุวัฒน์ กาญจนรัตน์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่มาจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสอนด้วยใจให้น้องเก่ง (English with Love for the Young) ครั้งที่ 13 ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้กาษาอังกฤษ พร้อมทั้งยังมอบเครื่องเสียงและอุปกรณ์กีฬา ให้กับทางโรงเรียนเพื่อไว้พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียนอีกด้วย

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy