ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา นายพงศกร วงษ์สุวรรณ และครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ กรีทา ประเภทเดิน 10,000 เมตรชาย


ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนชนะเลิศกรีทา ประเภทเดิน 10,000 เมตรชาย โรงเรียนยางชุมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา นายพงศกร วงษ์สุวรรณ และครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ กรีทา ประเภทเดิน 10,000 เมตรชาย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬนักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๗ "สมุทรสงครามเกมส์" ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สนามแข่งขัน สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นตัวแทนเขต ๗ เข้าร่วมการแข่งขั้นต่อที่จังหวัดกระบี่ ปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ต่อไป

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy