ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖


วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เพื่อรับทราบนโยบายและผลการดำเนินงานของจังหวัด ณ ห้องประชุมเกาะหลักชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy