บุคลากร
ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เป็นองค์กรแห่งนวัฒกรรมการศึกษา พัฒนาผู้เรียนคุณภาพสู่สังคม
ดร.อมรรัตน์  

โสธารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ดร.ธีระชัย  

รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ดร.อมรรัตน์  

โสธารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
นางสาวอภิญญา  

อุปวงค์ษา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์


moe_safety_center
moe_safety_center

ข่าวกิจกรรม

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย)

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รอง ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางพิมพา จันทร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย) โดยนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เยี่ยมชม ให้กำลังใจนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รองผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชม ให้กำลังใจนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรีณ สนามแข่งขันจังหวัดราชบุรี

ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจตัวแทนคณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทน สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ในการจัดนิทรรศการในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. และ นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รอง ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจตัวแทนคณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทน สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ในการจัดนิทรรศการในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม และโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดแสดงผลงานนิทรรศการ

เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.ธีระชัย รัตนรังษี รองผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ และนางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รอง ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี และรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

>>> เพิ่มเติม >>>Powered by DNEPR