บุคลากร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

รายละเอียด : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR