บุคลากร

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR