บุคลากร

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(จ้างเหมา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(จ้างเหมา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR