บุคลากร

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR