บุคลากร

ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

รายละเอียด : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ ตามที่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ โดยการแข่งขันได้ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จึงขอประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR