บุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด : ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ โดยดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไปและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสอบสัมภาษณ์ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR