บุคลากร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

รายละเอียด : ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อปฏิบัติราชการที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด จำนวน 4 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR