บุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ฉบับแก้ไข

รายละเอียด : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จึงประกาศรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทราบ ดังนี้ 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้ 1) รายงานตัวเข้าสอบคัดเลือก เวลา 8.30 – 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2) สอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบโดยการพิมพ์) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 3) สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2. การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ และทางเว็บไซต์ www.sesaopkn.go.th 3. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR