บุคลากร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียด : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน จ้างเหมาบริการ เดือนละ 9,000 บาท ในระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR