บุคลากร

การขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ผู้ที่ผ่านรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรียงลำดับที่ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่าง ตามประกาศรับสมัคร ในการจ้างครั้งแรกใช้ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชี เป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาในการจ้าง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น.ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR