บุคลากร

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียด : บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR