บุคลากร

การสรรหาอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การสรรหาอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ภายในระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR