บุคลากร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

รายละเอียด : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนเมืองปราณบุรี อำเภอเมืองปราณบุรี จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 (และอาจต่อสัญญาจ้างหากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR