บุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ผู้สมัครฯ รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.40 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ การสอบสัมภาษณ์ เริ่มเวลา 09.15 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR