บุคลากร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด : ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน มาเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาค ก ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 304 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR