บุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข พนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด : ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ดังนี้ และการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป กำหนดให้ผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข มารายงานตัว ณ สำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. รายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR