บุคลากร

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ชุด ๙๘๔ ชุด

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

Powered by DNEPR