NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.

จดหมายข่าว
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66

 
เพิ่มเติม
ซ่อน
         
นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 66 ของชมรมครูอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบูรพาจารย์ อ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรี และมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนหัวหิน
 
ซ่อน
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศแก้ไขกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564
ประกาศแก้ไขกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

ประกาศแก้ไขกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 2021 IYF World Camp ออนไลน์ในโรงเรียนของท่าน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 2021 IYF World Camp ออนไลน์ในโรงเรียนของท่าน
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 2021 IYF World Camp ออนไลน์ในโรงเรียนของท่าน

กำชับเน้นย้ำเฝ้าระวังภัยในช่วงฤดูฝน
กำชับเน้นย้ำเฝ้าระวังภัยในช่วงฤดูฝน
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

กำชับเน้นย้ำเฝ้าระวังภัยในช่วงฤดูฝน

การจัดพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
การจัดพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

การจัดพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่
ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ PIM Young Creative Program (Online)
ประชาสัมพันธ์โครงการ PIM Young Creative Program (Online)
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

ประชาสัมพันธ์โครงการ PIM Young Creative Program (Online)

ขอเชิญอบรมพรีมีวุฒิบัตร โครงการ พัฒนาสมรรถนะความเป็นเลิศด้านดิจิทัล
ขอเชิญอบรมพรีมีวุฒิบัตร โครงการ พัฒนาสมรรถนะความเป็นเลิศด้านดิจิทัล
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

ขอเชิญอบรมพรีมีวุฒิบัตร โครงการ พัฒนาสมรรถนะความเป็นเลิศด้านดิจิทัล

ขอเชิญอบรมพรีมีวุฒิบัตร หลักสูตร ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
ขอเชิญอบรมพรีมีวุฒิบัตร หลักสูตร ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

ขอเชิญอบรมพรีมีวุฒิบัตร หลักสูตร ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล

ขอเชิญครูอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนากรณีพิเศษช่วงเปลี่ยนผ่าน ว 21 และ ว 9 (PA )
ขอเชิญครูอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนากรณีพิเศษช่วงเปลี่ยนผ่าน ว 21 และ ว 9 (PA )
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

ขอเชิญครูอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนากรณีพิเศษช่วงเปลี่ยนผ่าน ว 21 และ ว 9 (PA )

การถวายผ้ากฐินพระราชทาน สำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
การถวายผ้ากฐินพระราชทาน สำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

การถวายผ้ากฐินพระราชทาน สำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IYRC Online 2021
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IYRC Online 2021
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IYRC Online 2021

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เกณฑ์ประเมินสำหรับการคัดเลือกบุคคลและประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เกณฑ์ประเมินสำหรับการคัดเลือกบุคคลและประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

เกณฑ์ประเมินสำหรับการคัดเลือกบุคคลและประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒๕๔๘ (ฉบับที่๒๔)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒๕๔๘ (ฉบับที่๒๔)
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒๕๔๘ (ฉบับที่๒๔)

โครงการ วันอนุรักษ์มรดกไทย ร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และพิธีเปิดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์
โครงการ วันอนุรักษ์มรดกไทย ร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และพิธีเปิดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

โครงการ วันอนุรักษ์มรดกไทย ร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และพิธีเปิดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. ๙๐ ภ.ง.ด. ๙๑ ปีภาษี ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. ๙๐ ภ.ง.ด. ๙๑ ปีภาษี ๒๕๖๔
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. ๙๐ ภ.ง.ด. ๙๑ ปีภาษี ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานโครงการถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ผลการดำเนินงานโครงการถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

ผลการดำเนินงานโครงการถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

เร่งรัดให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เร่งรัดให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

เร่งรัดให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมทางไกลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมทางไกลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
รายละเอียด
แสดงน้อยลง

เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมทางไกลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เกี่ยวกับ ส.พ.ม.ปข

เกี่ยวกับ สพม.ปข

ข้อมูลพื้นฐาน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

พันธกิจ

          ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21
          ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบในรูปแบบที่หลากหลายให้มีความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
          ๓. สนับสนุนสถานศึกษาให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทพื้นที่
          ๔. พัฒนาระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน
ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายธีระชัย รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางบัวจงกล จันทรสุพิศ

ตําแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุพรรษา วิชิ

ตําแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวจันทรัตน์ บัวน้อย

ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวรรณา พวงนิล

ตําแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววิยะดา ฐิตพงศสถาพร

ตําแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศิริพร สงชิต

ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร

ตําแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางบัวจงกล จันทรสุพิศ

ตําแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวรรณา พวงนิล

ตําแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสุชาติ เขียวสอาด

ตําแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวโชติรส จันทมาศ

ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

นายสุชาติ เขียวสอาด

ตําแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวดาวนภา คล้ายวิเชียร

ตําแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรจิรา เอี่ยมสอาด

ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี

(ว่าง)

ตําแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางวรรณา พวงนิล

ตําแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวเจนจิรา โอ่เอี่ยม

ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร

ตําแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสิทธิชัย พรามณี

ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

(ว่าง)

ตําแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวจิตราพร ทิมแท้

ตําแหน่ง : นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายศักดิ์ดาวิทย์ ไชยแก้ว

ตําแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

นางสาวรุ่งรัตนชญา ใยบำรุง

ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

นายนิรันดร์ วินิจ

ตําแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวเจนจิรา โอ่เอี่ยม

ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอรจิรา เอี่ยมสอาด

ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ติดต่อ

Contact Us

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3260 1039 โทรสาร 0 3260 1039
E-Mail : prachuap.spm@gmail.com

Powered by DNEPR