กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงสร้างงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภารกิจงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

นางสุกัญญา อินทร์จันทร์

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ช่วยราชการจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

con tel032-400-684

นางสาวเตือนใจ มีจำรัส

ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต

ปฏิบัติงาน จันทร์ พุธ พฤหัสบดี

con tel

bannerdownload