กลุ่มอำนวยการ

คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

บุคลากรของหน่วยงาน


นางวัลญา กลิ่นนิรัญ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

คู่มือปฏิบัติงาน

นางชวนฝัน ภูเตศวร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวอรพรรณ นันทกิจโกศล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คู่มือปฏิบัติงาน

นายนิรันดร์ วินิจ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวเจนจิรา โอ่เอี่ยม
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวพรพิมล ปานแดง
พนักงานพิมพ์ดีด

คู่มือปฏิบัติงาน

นางพรฤดี อยู่เจริญ
ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)

คู่มือปฏิบัติงาน

นายสมบัติ งานกระโทก
พนักงานขับรถยนต์

คู่มือปฏิบัติงาน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy