ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน


วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้และประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวทางนวัตวิถี
หน่วยมิตรประชา กองบิน 5 บริการประชาชน โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสบเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุบารี โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
กิจกรรม ฝึกอบรมโครงการหลักสูตร โครงการ smart hero รุ่นที่ ๒/๖๗
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสบเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุบารี โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสบเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุบารี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชภูมารี โรงเรียนยางชุมวิทยา
อบรมภาวะซึมเศร้าและการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า
กิจกรรมกีฬาสีเทศบาลตำบลบ้านกรูด
IS PW Open house 2024 บูรณาการพซุปัญญา & Artopia
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้านภัยโควิด-19
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศาลหลักเมือง-พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์ การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่นเปเปอร์เวท กิจกรรมอาสาเก็บขยะที่หาดเขากะโหลก
ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเบื้องต้นมอบเงิน กองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติภัย
ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเบื้องต้น และมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติภัย

1  2   3   4       ถัดไป

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy