เข้ารับการประเมินการนำเสนอผล การดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบลงพื้นที่ (ภาคกลาง) ประจำปี 2567 ระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE


ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหัวหิน เข้ารับการประเมินการนำเสนอผล การดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบลงพื้นที่ (ภาคกลาง) ประจำปี 2567 ระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหัวหิน เข้ารับการประเมินการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ (ภาคกลาง) ประจำปี 2567 ระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มระดับดีเด่น รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 โตยอนุกรรมการ นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการและคณะ ประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีว่ที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน พร้อมคณะครู และนักเรียนแกนนำสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy