ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.สพม.ปข


พิธีเปิดโครงการ "ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ใส่ใจเยาวชน" องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา
พิจารณาสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบ ในการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖
พิจารณาสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบ ในการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖
พิจารณาสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบ ในการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖
พิจารณาสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบ ในการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖
เยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา
ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่กับ นายสุรชาติ การสอาด
ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข เพื่อรับฟังการมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้กับผู้บริหาร และครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

1  2   3   4   5       ถัดไป

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy