เปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อว.  ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ


วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อว.  ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ "คาราวานวิทยาศาสตร์ อว." สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗   ได้รับความร่วมมือระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และโรงเรียนประจวบวิทยาลัย จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy
ลงชื่อเข้าใช้งาน massenger เพื่อสนทนากับเรา