บริการออนไลน์


ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่าย
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
KRS : รายงานผลการประเมินฯ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ระบบ E-Budget
Smart OBEC สพฐ.
ระบบ My office
ขอ กพ.7 ออนไลน์

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy