ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.ปข


จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
ออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
พิธีเปิดโครงการ "ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ใส่ใจเยาวชน" องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา
ประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ออกกำลังกาย (แอโรบิค) ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทั่วประเทศ (Kick off) แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าโครงการ สุขาดี มีความสุข
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
ออกกำลังกาย (แอโรบิค) ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท  สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
เข้าพบนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมแสดงความยินดี

1  2   3   4       ถัดไป

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy
ลงชื่อเข้าใช้งาน massenger เพื่อสนทนากับเรา