ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.ปข


ออกกำลังกาย (แอโรบิค) ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท  สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ข้าพบนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมแสดงความยินดี
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายมารับตำแหน่ง
เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับมอบตัว และรายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
เข้าร่วมตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ออกกำลังกาย (แอโรบิค) ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ถัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๕๓)
การตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนธงชัยวิทยา และโรงเรียนบางสะพานวิทยา
การตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา โรงเรียนเมืองปราณบุรี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

1  2   3       ถัดไป

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy