ออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์


วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. กลุ่มอำนวยการนำทีม บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  ออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสุขอนามัยของตนเอง มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ณ หอประชุมพระเทพสิทธิวิมลเมตตา ชั้น ๒ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy
ลงชื่อเข้าใช้งาน massenger เพื่อสนทนากับเรา