ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลิ้งก์ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

* เนื่องจากในการร้องเรียนต้องมีเอกสารหลักฐานจึงทำให้ต้องลงชื่อเข้าใช้ Gmailแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้ออมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy