กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

บุคลากรของหน่วยงาน


นางบุญเรียม แก้วดี
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาววิยะดา ฐิตพงศสถาพร
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวศิริพร สงชิต
พนักงานพิมพ์ดีด

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวอรอนงค์ รักบำรุง
นักทรัพยากรบุคคล

คู่มือปฏิบัติงาน

นางชุติมา นาขวัญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาววริชฐา วัชรวงษ์
พนักงานพิมพ์ดีด

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวอมรรัตน์ นิลศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือปฏิบัติงาน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy