กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

บุคลากรของหน่วยงาน


นางบุญเรียม แก้วดี
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาววิยะดา ฐิตพงศสถาพร
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวศิริพร สงชิต
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือปฏิบัติงาน

นายณดลพัฒน์ วิระมุข
พนักงานพิมพ์ดีด

คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาววริชฐา วัชรวงษ์
พนักงานพิมพ์ดีด

คู่มือปฏิบัติงาน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy