กิจกรรมเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และวัฒนธรรมองค์กร  โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต


วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รองผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์  ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และวัฒนธรรมองค์กร 
โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้โอวาท พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy
ลงชื่อเข้าใช้งาน massenger เพื่อสนทนากับเรา