โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา


นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม โรงเรียนห้วยยางวิทยา

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy