เข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อประเมินความพร้อมของการเปิดภาคเรียน


วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ดร.อาทิตย์  ธำรงชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะ เข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อประเมินความพร้อมของการเปิดภาคเรียน และกำกับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน ให้มีความพร้อมที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป ณ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม , โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย และโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy