การประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖


วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ พร้อมด้วย ดร.ธีระชัย รัตนรังษี รอง ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์และ นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รอง ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์,ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติ หารือข้อราชการและประสานงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งทำ MOU บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑๘ โรงเรียน  และมอบโล่และเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy
ลงชื่อเข้าใช้งาน massenger เพื่อสนทนากับเรา