กีฬาสีภายใน "ปาริชาตเกมส์ ๒๕๖๖" โรงเรียนยางชุมวิทยา


โรงเรียนยางชุมวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ปาริชาตเกมส์ ๒๕๖๖" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมี นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานไนพิธีเปิดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีใจรัก และใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย มีระเบียบวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy