โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ได้รับคัดเลือกให้เป็น " โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ " ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ
 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ และคณะเข้ามอบนโยบายและเยี่ยมโรงเรียนวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การคึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ดร.ธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และคณะเข้ามอบนโยบายทิศทางและเยี่ยมชม การจัดการสถานศึกษาที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายนวัตวิถี ๕ โมดูล ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
 
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ครูวัณณุวรรธน์ หอมฤทธิ์ ครูศิรภัสสร ยอดทอด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีเข้าแสดงโชว์ในชุดการแสดง "ร่อนทองนพคุณ" เป็นการแสดงที่มีแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานมาจากการประกอบอาชีพ "ร่อนทอง" ของชาวบ้านตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถรับชมผ่านรายการทีวี 360 NEWSHOW หรือชมย้อนหลังผ่าน คิวอาร์โค้ด
 
นางสาวกชพร ทุเรียน และ นางสาวชุติมา อยู่สิริ เข้าประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และ สร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
 
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จัดกิจกรรม ROBOTICS AI CSR CAMP ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจัด WORKSHOP ที่ห้องประชุมรัตนชาติ
 
วันที่ ๑๘- ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์คริสต์มาส (Christmas) มีการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียน ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และ ความกล้าแสดงออก
 
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี นำนักเรียนเข้าแข่งขันเอเม็ทในงานเทอร์มินอล ๒๑ พระราม  ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมชาเลนจ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงถ้วยรางวัล และทุนการศึกษา
 
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕ออกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ ถวายราชสักการะ ร.๕ กินลี้ยงปีใหม่ จับรางวัลการแสดงของครู และ นักเรียน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy