มอบทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม


วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕5๗ ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้แก่ นางสาวฐิติพร กรรมาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ , รับโล่เชิดชเกียรติ "วัฒนธรรมวินิต" ประจำปี ๒๕๖๗ และ นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันหุ่นยนต์ นายนนทพัทธ์ หลิมเหล็ก และเด็กชายพัทธดนย์ ศุภศรีอิสระ จำนวน ๒ ทุน เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้พัฒนาทักษะ รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้า สร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนยิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมทั้ง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแต่งคำขวัญวันครู ประจำปี ๒๕๖ต โดยมีนายสุชาติ หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy