เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพระเทพสิทธิวิมลเมตตา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย


วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วย ดร.ธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี  มีข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ พัฒนาวิชาชีพครู  ทั้งนี้บุคลากรในสังกัด ได้เข้ารับประกาศนียบัตร โล่รางวัล  "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ หอประชุมพระเทพสิทธิวิมลเมตตา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
ภาพ / ข่าว : นางสาวพรพิมล ปานแดง (ประชาสัมพันธ์)

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy