รับฟังการให้คำปรึกษา/แนะนำ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)


วันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ดร.ธีระชัย รัตนรังษี รองผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รองผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการให้คำปรึกษา/แนะนำ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ประจำเขตตรวจราชการที่ ๔ ครั้งที่ ๑  เพื่อเตรียมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.กันยมาส  ชูจีน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะ ดร.จักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ อดีต ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ และนายสนิท นิลบุตร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ณ ห้องประชุมเทพรักษ์ อาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy