ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ ชี้แจงขอบข่ายงาน และประสานงานการดำเนินงาน


วันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ดร.ธีระชัย รัตนรังษี รองผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รองผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ ชี้แจงขอบข่ายงาน และประสานงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  ณ ห้องประชุมเทพรักษ์ อาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy