การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพฐ. OBEC ONE TEAM


วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพฐ. OBEC ONE TEAM ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หลักสูตรพัฒนา ๒๓ วัน ) โดย   ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารการศึกษา(Competency) จัดขึ้นในวันที่ ๒๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy