การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ตร.ธีระชัย รัตนรังษี รอง ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องเทพรักษ์ อาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนประจวบวิทยาลัยเพื่อยกย่องเชิตชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy