ปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ


วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตร.ธีระชัย รัตนรังษี รอง ผอ.สพม.ประจวบศีรีขันธ์ ปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องหิรัญญิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy