กิจกรรมโครงการสร้างวินัยและจิตสำนึกในการจัดการพลังงานและคัดแยกขยะ


วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ นำทีม ทำกิจกรรมโครงการสร้างวินัยและจิตสำนึกในการจัดการพลังงานและคัดแยกขยะ ของ สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรม Big Cleaning Day (กิจกรรม ๕ ส) พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงาน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ตระหนักและถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy