อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM


วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning) กลุ่มที่ ๕ ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมี ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นวิทยากร บรรยาย ซึ่งมี ผอ.สพท. ในกลุ่มที่ ๕ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมศรีสุพรรณ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑  และคณะผู้เข้าอบรมฯ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสที่เน้นทักษะอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy