ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศาลหลักเมือง-พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์ การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่นเปเปอร์เวท กิจกรรมอาสาเก็บขยะที่หาดเขากะโหลก


เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศาลหลักเมือง-พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเรียนรู้ความเป็นมาของชาวจีนในประเทศไทย ตลอดจนประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีน ตั้งแต่สมัยตำนานการสร้างโลกยุคแรก  ลำดับราชวงศ์ตั้งแต่ยุคหวงตี้ ถึงราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้าย สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง และการแสดงประวัติความเป็นมาของ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย นำความรู้ไปปรับใช้ในห้องเรียน
 
ขอแสดงความยินดีกับ....นายวันเฉลิม ศรีสอาด เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่นเปเปอร์เวท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ น้ำหนักไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่๔ ๓ "กระบี่เกมส์" วันที่ ๒๓ - ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงยิมมวย (นายขนมต้ม) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จังหวัดกระบี่
 
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ ชุมนุม TUPP ZERO WASTE และนักเรียนอาสาสมัครร่วมทำกิจกรรมอาสาเก็บขยะที่หาดเขากะโหลก เนื่องจากปัญหาขยะเป็นมลพิษทางทะเลส่งผลกระทบต่อความสมดุลทาง
ธรรมชาติ (OCEAN CONSERVANCY) และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ท้องทะเล ในชุมชนปราณบุรี

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy